Lindeparkens anpassade gymnasieskola

På Lindeparken får du utvecklas i en trygg miljö utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Kultur och hälsa återfinns sedan lång tid tillbaka i allt vi gör tillsammans under en dag.

Vill du prova på att studera på skolan? Anmäl dig gärna till att prova på!

Fakta

Att gå på skolan

Lokalerna på Lindeparken är anpassade för god tillgänglighet och framkomlighet. De är ljusa och rymliga.

Alla du möter på Lindeparken kan kommunicera med dig på ett sätt som passar dig.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Det är viktigt för mig att det går bra för dig.

ur Lindeparkens värdegrund

Bilder

Temaavslutning trafik och transport. Egentillverkade lådbilar och skyltar.
Utplantering av årets grödor. Vi följer tillväxten med spänning.
Pingisturnering i Skärholmshallen.
Lindeparkens årliga filmfestival på Skärisbiografen är väldigt uppskattad.