Självporträtt i wellpapp uppsatt på vägg

Vårt program – individuella programmet

På det individuella programmet studerar du på dina villkor och utifrån dina förutsättningar. Du får kunskaper och erfarenheter som gagnar livslångt lärande och personlig utveckling.

Utbildningen på ditt individuella program förbereder dig för ett lärande hela livet.

Du läser ämnesområden

På de individuella programmen läser du sex ämnesområden. Du kan kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektor bestämmer vad du kan kombinera.

Vi arbetar tematiskt. Med utgångspunkt i kultur och hälsa arbetar du i teman tillsammans med dina kamrater i hela skolan. Då samarbetar alla ämnesområden under en period. Temat avslutas ofta med en gemensam utställning, studiebesök eller liknande. 

En vanlig dag

Din vanliga skoldag är en blandning av teoretisk och praktisk utbildning. Du arbetar i teman för att få ett sammanhang där du använder alla dina sinnen. Du arbetar och lär genom upplevelser.

Skoldagen börjar alltid klockan 08.15 och slutar klockan 15.00.

Varje dag börjar med samling i hemklassrummet. Då går vi igenom schemat för dagen så att du vet vad som händer, när det händer och med vem. Vi använder både tal, bildstöd och tecken som stöd när vi pratar med varandra.

Du har någon form av rörelse på schemat varje dag. Det kan vara

  • rörelsedans
  • promenad
  • idrott.

Du har också estetiska ämnen som

  • bild
  • keramik
  • snickeri
  • musik.

I vår trädgård jobbar du mest under våren och hösten. Då sår vi fröer, planterar, sköter om och skördar. Sedan lagar vi till något gott av allt som vuxit.

Vissa dagar har vi kafé och disco. Hela skolan tillsammans.

Våra lokaler – din lärmiljö

Lokalerna på Lindeparken är anpassade för god tillgänglighet och framkomlighet. De är ljusa och rymliga.

Vi förbereder för dig för sysselsättning efter gymnasieskolan.

I årskurs 4 kan du ha praktik eller göra studiebesök på dagliga verksamheter om det fungerar för dig.

Under årskurs 3 och 4 anordnar vi informationsträff och minimässa för dig och vårdnadshavare. Du får information om vilka alternativ som kan finnas efter anpassad gymnasieskola. Det går också bra att fråga biståndshandläggare i stadsdelen eller hemkommunen.

Uppdaterad