Alternativ och kompletterande kommunikation

Alla du möter på Lindeparken kan kommunicera med dig på ett sätt som passar dig.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor.

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt.

Hur vi kommunicerar

All personal på Lindeparken får kontinuerligt utbildning i alternativ kompletterade kommunikation för att stärka dig som elev i vardagen och i skolmiljön.

Vi arbetar med tecken som stöd. Du och dina undervisande lärare kombinerar tecken med talat språk och bildkommunikation.

Du som behöver stöd för att utveckla din kommunikation använder olika hjälpmedel. På Lindeparken använder vi 

  • en applikation med symboler översatta till svenska. Du gör egna kommunikationskartor till berättelser som du kan skicka med e-post.
  • ett läromedel för att utveckla ditt ordförråd vidare. 

Uppdaterad