Våra lokaler – din lärmiljö

Lokalerna på Lindeparken är anpassade för god tillgänglighet och framkomlighet. De är ljusa och rymliga.

På Lindeparken är lokalerna och hur vi använder dem en betydelsefull del för din inlärning. Varje utrymme och rum du vistas i är också din lärmiljö.

Hemklassrum och grupprum

Alla klasser har ett hemklassrum. Varje skoldag börjar i hemklassrummet. Där har du en egen plats som är anpassad för dig. Du har en egen iPad eller dator att arbeta med. Varje klass har även ett grupprum att arbeta i.

Hantverk, musik och dans

  • I keramiksalen provar du att arbeta med olika sorters lera och glasyrer.
  • I screentryck provar du att arbeta med tyger, tryck och färger.
  • I musiksalen provar du instrument och att sjunga.
  • I danssalen rör vi oss till musik och dansar i på olika sätt.

Idrott och hälsa

På idrottslektionerna är du ofta i idrottshallen eller i något av våra två gym. I gymmen har du ett eget träningsprogram att följa. Men du är också utomhus på idrottslektionerna. Du cyklar, åker längdskidor, skridskor eller promenerar ut i naturen.

I växthuset och i vår upplevelseträdgård sår du fröer som exempelvis bönor eller sätter potatis. Du sköter om plantorna och skördar. På hem- och konsumentkunskapen lagar du något gott av det du odlat.

Hem- och konsumentkunskap

I hem- och konsumentkunskapen förbereder du dig för livet efter skolan. Vid speciella tillfällen förbereder du för kafé och tränar på hantering av pengar när du möter kunderna.

Upplevelse- och aktivitetsrum

I upplevelseoch aktivitetsrummet erbjuder vi dig sinnesstimulering av olika slag i en anpassad miljö som ger möjlighet till både avslappning och aktivitet. Rummen uppmuntrar till kommunikation och samspel.

Skolbiblioteket

I skolbiblioteket läser du böcker eller lyssnar till någon annan som läser. Eller så tar du det lugnt en stund. Här finns böcker anpassade till dig.

 

 

Uppdaterad