Illustration

Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Ulrika Aulin

Telefon
Telefon 076-120 00 39
E-post
E-post ulrika.aulin@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Josefina Ström

Telefon
Telefon 073–917 95 32
E-post
E-post josefina.strom@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Eva Lindvall
Studie- och yrkesvägledare

Telefon
Telefon 076-825 22 45
E-post
E-post eva.lindvall@edu.stockholm.se

Uppdaterad